Klantgevoelig zijn

Per opleidingslevel geven we handvatten voor versterking van klantgevoeligheid en bieden we volop de mogelijkheid om te oefenen. De belangrijkste competenties en vaardigheden die daarbij worden versterkt zijn:

  1. -begrijpen van klanten; open staan, inleven, luisteren

  2. -echt contact/verbinding maken met klanten; responsabel zijn, respect en aandacht geven

  3. -klanten koesteren; betrouwbaar en dienstbaar zijn.

Het idee achter klantgevoeligheid: medewerkers en managers klantminded maken. Onze aanpak daarvoor stoelt op een uitgesproken visie op leren, beproefde didactische principes en verrassende leermethoden. Het daadwerkelijk ontwikkelen van klantgevoeligheid richt zich op drie niveau’s: waarden, wilskracht en werking. Cultuursessies maken eerst een match tussen persoonlijke waarden en die van de organisatie. Dan verleggen we de focus naar motivatie en gedrag. Want alleen vanuit inspiratie komen mensen gemeend in beweging richting klanten en ontstaat echt verbinding. Via intervisie en coaching wordt nieuw gedrag tenslotte vanzelfsprekend en cultuur.

‘to listen carefully is a more important                     business value than innovation‘                Ranjay Gulati

zijn